Bedrijfsvoorwaarden B&W Bronnen BV

Algemeen:

 • De grondbooractiviteiten voeren wij uit onder de BRL-SIKB-2100 (wettelijk verplicht sinds 1-1-’11);

 

U draagt zelf voor:

 • Zo nodig verkrijgen van een vergunning of andere maatregelen die nodig zijn om de bron te mogen boren (tot 10m3/h is geen vergunning nodig).
 • Voldoende werkruimte.
 • Een ondergrond die vrij is van obstakels, kabels, leidingen en puin.
 • Het verstrekken van een stroomvoorziening (220v) indien niet mogelijk vooraf aangeven.
 • Heffingen en belastingen en alle hiermee verband houdende administratieve handelingen.
 • Alle straat, graaf en overige kraanwerkzaamheden
 • Afvoeren van uitgekomen grond, verder aanvullen van het boorgat en verder afwerken van de locatie.
 • Verder afwerken/aansluiten van de bron
 • Het opsporen en aangeven van de ligging van kabels en leidingen.

 

Door acceptatie van onze voorwaarden verklaart u:

 • Dat u de bron laat boren op een locatie waar zich geen ondergrondse kabels en leidingen bevinden.
 • Dat u ons vrijwaart voor de aansprakelijkheid en de kosten t.g.v. eventuele schade aan kabels en leidingen, die weliswaar door ons is toegebracht, maar waaraan wij op basis van uw aanwijzingen geen schuld hebben.
 • Dat u bij eventuele geschillen zich in de eerste instantie richt tot het uitvoerende bedrijf, in tweede instantie kunt u zich wenden tot de certificerende instantie.
 • De bron niet binnen 10x de boordiameter van een bestaand gebouw of bestaande constructie komt of dat u toestemming heeft van de eigenaar van het betreffende gebouw of constructie om de bron wel binnen 10 x de boordiameter van dat gebouw of constructie te mogen boren.
 • Dat er ter plaatsen van de uit te voeren werkzaamheden geen puin e.d. en/ of verontreinigingen in de bodem en / of grondwater aanwezig zijn.

 

 

Algemene voorwaarden voor boor- en bemalingswerkzaamheden